VALDKONNAD

1. Sisserändeõigus

– konsultatsioonid seoses kohalduda võivate maksude ja nende optimeerimise kohta. Kõikide vajalike dokumentide koostamise ning klientide esindamine Kodakondsus- ja migratsiooniameti otsuste vaidlustamisel.

2. Dokumendi legaliseerimine

– avaliku dokumendi legaliseerimine

– välisriigi dokumendi legaliseerimine

3. Lastega reisimine ( ühine hooldusõigus PKS )

4. Võlaõigus

– nõudeõiguste lahendamiseks erinevad menetlusprotsessid

– muud võlaõiguslikud  vaidlused

– klientidele nende lepinguliste kohustuste vahekorra selgitamine, hindamine

5. Perekonnaõigus

– isiklikud- ja varalised suhted, lapsega suhtlemine, hooldusõigus

6. Tööõigus

– esindamine töövaidlusküsimustes ( lepingu pool, töövaidluskomisjon, kohus)

7. Kindlustusõigus